április 11, 2018 Hírek Nincs hozzászólás

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a szabadtéri tüzek száma, mind megyénkben, mind országos szinten. Vas megyében 2012-ben 46 %-kal nőtt a bekövetkezett szabadtéri tüzek száma az előző évhez viszonyítva, ami több 100 milliós kárértéket eredményezett a természeti környezetben, komoly környezetszennyezést okozott, továbbá a szabadtéri tüzek oltásával kapcsolatban a tűzoltói beavatkozások költsége meghaladta a 35-40 millió forintot. A szabadtéri tüzek nyomán az ökológiai elemek csak nagyon lassan tudnak regenerálódni.

A szabadtéri tüzek kialakulásában szerepet játszik ugyan a csapadékszegény időszak, de jelentős szereppel bír az elhanyagolt természeti környezet, az emberi felelőtlenség, a jogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyása is.

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírja:

 „A földhasználó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani. Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás).

 A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni (mellékhasznosítás).

 Az előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.”

A földterületek gondozásának végrehajtását a tűzvédelmi hatóság supervisori (társhatóságok bevonásával) ellenőrzés keretében rendszeresen fogja ellenőrizni!

Szabadtéri tűz bekövetkezése esetén a tűzvédelmi hatóság vizsgálatot fog lefolytatni annak érdekében, hogy megállapítsa: a kialakulásában és továbbterjedésében szerepet játszott-e a földterület gondozatlansága, a hasznosítási, mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztása.

Azt a földtulajdonost vagy földhasználót, aki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik 60.000 – 200.000 Ft kötelezően kiszabandó bírsággal kell sújtani.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. § (3) alapján az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.

Ezzel kapcsolatban a tűzvédelmi hatóság jogköréről szóló Kormányrendelet úgy rendelkezik:

 

–          aki tűzvédelmi előírás megszegésével, tüzet idézett elő

            100.000 – 1.000.000 Ft,

–          aki tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idézett elő és az oltási

tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges

           200.000 – 3.000.000 Ft. bírsággal kell sújtani.

 

Tisztelt földtulajdonosok/ földhasználók!

 

A szabadtéri tüzek megelőzésében, kialakulási okainak megszüntetésében Önöknek is nagy szerepük van! Ehhez nem kell mást tenni, mint betartani a jogszabályi előírásokat! Jogszabálykövető magatartással, közös erővel csökkenteni tudjuk a szabadtéri tüzek kialakulását!

 

Tegyünk együtt a biztonságért, a természet, a környezet, megyénk védelméért!

                                                                                                                        

 Vas Megyei
Tűzmegelőzési Bizottság

 

Written by admin.pankasz