Címe: 9937 Pankasz, Fő út 64.
Elnök: Szabó Sándorné
Telefonszám: 06-94-428-571

A civil szervezet célja:

-A nyugdíjasok, az időskorúak emberi, állampolgári, társadalmi és anyagi jogainak érvényre juttatása, érdekeinek védelme és képviselete, ezen belül különös gondot fordít társadalmi megbecsülésük erősítésére, egészségi és kulturális szükségleteinek kielégítésére, életkörülményeik javítására.

-Érdemi kapcsolattartás az Önkormányzattal és a Nyugdíjas Klubok vezető szerveivel.

-Civil alapon együttműködés, az azonos célú nyugdíjas szervezetekkel és különböző társadalmi egyesületekkel.

-Aktív társadalmi részvétel a község közéletében.
A civil szervezet célja szerinti besorolása:Szociális tevékenység

A civil szervezet alapszabályának kelte: 2022 . november 15.