Címe:              9937, Pankasz, Fő út 61.
Telefonszám: 06-94-428-133, 06-94/548-081
Email cím: pankasz@pwnet.hu
Elnök:

  • Berkes Miklós

Vezetőség:    

  • Takácsné Kovács Katalin
  • Jakosáné Horváth Gyöngyi
  • Bita Beáta Mónika

Az egyesület 2007.02.22-től működik.

Célkitűzése:

Az egyesület elsősorban a pankaszi általános iskola gyereknevelési programjának, célkitűzéseinek, – úgy mint: egészséges életmódra, egészségmegőrzésre, környezetvédelemre, közlekedés-biztonságra nevelés, képességfejlesztés, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése, – megvalósulást hivatott elősegíteni, de – az egyesület esetlegesen rendelkezésre álló szabad lehetőségeinek, javainak erejét – más, ugyanezen célok elérésén munkálkodó is részesülhet – az egyesület vezetőségéhez írásban eljuttatott és a Taggyűlés által jóváhagyott igény alapján – az egyesület közhasznú
szolgáltatásaiból. E célok teljesítése érdekében ismeretterjesztő, kulturális, sport, képességfejlesztő előadásokat, illetve programokat szervez, támogat, közreműködik az ezekhez szükséges feltételek megteremtésében. Az egyesület mentes politikától, politikai pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem igényel és nem fogad el.

Az egyesület munkája:

2007. év

Események:
Íróasztalok, szakkönyvek, játékok beszerzése az iskola részére.
Az iskolai röplabda csapat támogatása.
Demonstráció az iskola bezárása ellen 2007 decemberében:
http://vaol.hu/hirek/peticio-az-iskolaert-1274166

Támogatást a Savaria Takarékszövetkezet és a Pankaszi és Viszáki Önkormányzatoktól
érkezett.

2008. év

Események:
Gyermeknap rendezése (ugráló vár, arcfestés, fagylalt).
Szakkönyvek, ajándékok beszerzése az iskola részére.
A Kós Károly Alapítvány támogatásából a tornaszoba felújítása (padlózat, festés, kandalló vásárlás).
Az iskolai kazán vásárlásához való hozzájárulás.
Kulturális est szervezése az egyesület tagjaiból verbuválódott színjátszó csoport közreműködésével és szomszédos falu csoportjainak fellépésével.

Támogatást a Savaria Takarékszövetkezet és a Pankaszi Önkormányzatoktól, valamint az Apáczai kiadótól és a Kós Károly Alapítványtól (Élőlánc a kisiskolákért) érkezett.

Pályázat:
Az ESZA Kht. Által kiírt Ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására kiírt pályázatán 200.000 Ft sikeres elnyerése.

2009. év

Események:
Gyermeknap rendezése (arcfestés, fagylalt).
Szakkönyvek, ajándékok beszerzése az iskola részére.
A Művelődési Házba színpadi függöny vásárlása.
Az iskolai mesemondó verseny támogatása.
Karácsonyi ajándékok (az osztálytermek otthonosabbá tétele, berendezési tárgyak) vásárlása az osztályok részére.
Az iskolai nyári táborozáshoz való hozzájárulás.
Kulturális est szervezése az egyesület tagjaiból verbuválódott színjátszó csoport közreműködésével és szomszédos falu csoportjainak fellépésével.
Az NCA pályázat révén iskolai székek és padok vásárlása.
Tűzifa vásárlása az Iskola és Napközi részére.

Támogatást az Apáczai kiadótól és a Poly – Ver Turisztikai Oktatási Bt – től érkezett.

Pályázat:
NCA pályázat berendezési tárgyak beszerzésére (242.000 Ft).
Élelmiszer Bank pályázat (üdítő és konzerv a gyereknapra).

2010. év

Események:
Gyermeknap rendezése, kirándulás Ausztriába a dinóparkba.
Ennek keretében megszervezésre került a gyerekek okmányirodába való szállítása és időpont egyeztetés lebonyolítása az ideiglenes személyi igazolvány készítéséhez.
Az iskolai röplabda- (utazási költség), és futballcsapat támogatása (képviselői felajánlások révén felszerelés vásárlás és utazási költség hozzájárulás).
Az iskolai mesemondó verseny támogatása.
Karácsonyi díszek készítéséhez alapanyag vásárlása.
Kulturális est szervezése az egyesület tagjaiból verbuválódott színjátszó csoport közreműködésével és szomszédos falu csoportjainak fellépésével.
Az NCA pályázat révén iskola bejárati ajtó készítése.
A színjátszó csoport vendégszereplése Szentgyörgyvölgyön.

Támogatást a Szinkron Média Fotó Bt-től és az egyik helyi lakos, aki a választási bizottsági tag a tiszteletdíját ajánlotta fel, valamint a Savaria Takarékszövetkezet és a Pankaszi Önkormányzatoktól érkezett.

Pályázat:
NCA pályázat (169.700 Ft).

A 2010-s évtől a SZJA 1% felajánlásából 137.269 Ft érkezett a felajánlóktól.

2011. év

Események:
Gyermeknap rendezése, kirándulás Budapestre és gyerekversenyek rendezéséhez hozzájárulás az iskolában.
Az iskolai mese-, és versmondó verseny támogatása.
Kulturális est szervezése az egyesület tagjaiból verbuválódott színjátszó csoport közreműködésével és szomszédos falu csoportjainak fellépésével.
Az iskola hátsó bejárati ajtó készítése.
A színjátszó csoport vendégszereplése Felsőjánosfán.

Támogatást a Szinkron Média Fotó Bt-től a Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint a szülői munkaközösségtől érkezett.

Pályázat:
Reál pályázat (14.203 Ft).

A 2011-s évl a SZJA 1% felajánlásából 112.838 Ft érkezett a felajánlóktól.

2012. év

Események:
Pót Gyermeknap rendezése az önkormányzattal együtt.
Az iskolai mese-, és versmondó verseny támogatása.
Kulturális est szervezése az egyesület tagjaiból verbuválódott színjátszó csoport közreműködésével és szomszédos falu csoportjainak fellépésével.
Az iskolai röplabda csapat támogatása.
Az iskolai papírgyűjtés segítése.

Támogatást a Szinkron Média Fotó Bt-től a Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint a szülői munkaközösségtől érkezett.

Pályázat:
Játszótér építési pályázat. Sajnos ez a pályázat elutasítva.

Történet : Pankasz község Vas megye nyugati részén, az Őrségben elterülő falu. A körzeti iskola épülete három új tanteremmel 1962- ben készült el, és működését 1962. szeptember 1-jén kezdte meg a három új, a meglévő régi és a kettő szükségtantermekben. A körzeti iskolában kezdetben négy község – Pankasz, Kisrákos, Nagyrákos és Szatta – felső tagozatos tanulói jártak, majd 1968. szeptember 1-jétől Viszák község felsős tanulói is csatlakoztak a pankaszi iskolához.
1963. évben egy meglévő épület belső átalakításával saját konyhát kapott az iskola, így megindult a napközi otthon működése is.
1972. szeptemberétől Nagyrákos és Szatta Őriszentpéter nagyközségéhez csatlakozott, így az általános iskolás gyerek is az őriszetnpéteri iskolába jártak. Pankaszon azóta három község (Pankasz, Kisrákos és Viszák) felső tagozatos tanulói járnak. Az 1998-as tanévtől Kisrákos és Viszák községből a negyedik osztályosok is Pankaszra jártak.
1980-ban kezdődött az iskola bővítése. Előbb kettő új tanteremmel és szertárral bővült, majd a régi elavult konyhát újították fel és bővítették, így egy modern, minden igényt kielégítő konyha készült el tágas, szép ebédlővel, majd megépült a vizesblokk, később a kazánház. Így alakult ki az iskola mai képe.

Jelenleg az intézményben hat tanulócsoportban 60 gyermek tanul.           Az oktató – nevelőmunkát nyolc pedagógus végzi.