Pankasz.hu - Pankasz község hivatalos honlapja
94/548-081
pankasz@pwnet.hu

Blog Full width

Home » Blog Full width

Talajterhelési díj rendelet 2015

Pankasz község Önkormányzata Képviselő-testületének 10 /2015. (IX.21.)

önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Pankasz község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya…

Read more

Pankasz iparűzési adó 2015 rendelet

Pankasz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015                                       (IX.21.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

 Pankasz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13….

Read more

Banki károsultak segítségnyújtási lehetősége

KÖZLEMÉNY

Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.

A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési

Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi magáncsőd

Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi

visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

Read more

tűzvédelméről+ tájékoztató kivonat

Szám: 18.3/394-2/2014/ÁLTK.

Üi.:      Honfi Tamás tűzoltó alezredes

Tárgy:  Tájékoztatás rendezvényről

Tisztelt Járási Hivatalvezető Asszony/Úr

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tisztelt Falugazdász Asszony/Úr

Székhelyén

Tájékoztatom, hogy a Körmendi Katasztrófavédelmi kirendeltség szervezésében 2014. július 15-én 10:00 órai kezdettel kerül sor  „A mezőgazdasági betakarítási munkák tűzvédelme” tárgyú fórum megtartására.

A fórum témakörei:

Aratás gépeinek technikai fejlődése;
Szabadtéri tüzekről általában, statisztika bemutatása;
Mezőgazdasági tevékenység megyei sajátosságai;
A nyári betakarítási munkák megelőző tűzvédelme, jogszabályi előírások;
Mezőgazdasági gépek tüzeinek tűzvizsgálati  tapasztalatai;
Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos veszélyes áru szállítás szabályai;
Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos  szabadtéri tüzek környezetvédelmi…

Read more

Hulladéklerakó rekultiváció

A hulladék lerakó udvar minden héten szerdán 8 órától 16.30 óráig van nyitva
telefonszáma :  94/200-564  Lakcímkártya szükséges a hulladék lerakásához.

Read more

Kéményseprő ipari szolgáltatás

Tájékoztató az ügysegédek feladatairól

Pankaszon a járási ügysegéd Röszler Árpád ,ügyfélfogadási ideje minden hétfőn: 9.15 órától  12.30 óráig és minden csütörtökön  14.30 órától 16.00 óráig.   tel : 94/548-061

A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.

A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és…

Read more

FELHÍVÁS földtulajdosok felé

Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a szabadtéri tüzek száma, mind megyénkben, mind országos szinten. Vas megyében 2012-ben 46 %-kal nőtt a bekövetkezett szabadtéri tüzek száma az előző évhez viszonyítva, ami több 100 milliós kárértéket eredményezett a természeti környezetben, komoly környezetszennyezést okozott, továbbá a szabadtéri tüzek oltásával kapcsolatban a tűzoltói beavatkozások költsége meghaladta a 35-40 millió forintot. A szabadtéri tüzek nyomán az ökológiai elemek csak nagyon lassan tudnak regenerálódni.

A szabadtéri tüzek kialakulásában szerepet…

Read more

Előzzük meg a vízkárokat !

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Megyei katasztrófavédelmi szóvivő

Telefon: (06)94/513-430 Fax: (06)94/513-437 GSM: (06)20/820-2880

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 Előzzük meg a vízkárok kialakulását!

Az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű hó hullott a megye területén, a következő napokban pedig olvadás és továbbá csapadék, eső várható. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízkárok megelőzésére hívja fel a figyelmet.

A korábban lehullott sok csapadék miatt a talaj befogadó-képessége csökkent, így a vízelvezető árokrendszerek hamar telítődhetnek,…

Read more

Parlagfű elleni védekezés fő szabályai

Akár tizenötmillió forint bírságot is kiszabhatnak arra a földhasználóra, aki elmulasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést, ezért a jogszabályok betartásával érdemes megelőzni a borsos csekk megérkezését

A parlagfű elleni védekezés fő szabályai a 2008. évi XLVI. törvényben kerültek lefektetésre.

A törvény általános kötelezettségként írja elő, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig…

Read more
Page 4 of 4 1234