július 21, 2020 Hírek Nincs hozzászólás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PANKASZ FOGORVOSI KÖRZET                      BETÖLTÉSÉRE
Település: Pankasz
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1983
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.01.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.11.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.12.04
-A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés.
-Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend. előírt feltételek.
-Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rend. előírt feltételek megléte.
-Bűntetlen előélet.
-Egészségügyi alkalmasság.
-Érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
-Fényképes szakmai önéletrajz.
-Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata.
-Külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata.
-Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
-Magyar Orvosi Kamara tagsági Igazolvány másolata.
-Érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK) igazolása.
-Praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya.
-Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata.
-Egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata.
-Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
-Pályázó nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik és abba betekinthetnek.
A pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani a következő címre: Ivánc Közös Önkormányzati Hivatal Pankaszi Kirendeltsége
9937 Pankasz, Fő u. 64.
A borítékon kérjük feltüntetni: “Fogorvosi pályázat Pankasz”
Leírás / Megjegyzések: – A pályázat elbírálásának módja: A pályázó meghallgatását és a pályázat elbírálását, a fogorvosi körzethez tartozó települések önkormányzatainak polgármesterei végzik.
-A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszába, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
– A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat és az arról szóló referencia.
-A fororvosi körzethez tartozó települések: Pankasz, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, Kisrákos, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Szaknyér, Szatta, Viszák.
-A fogorvosi körzet jelenleg 1 éve helyettesítéssel ellátott, ezért a fogorvosi letelepedési pályázat benyújtható.
-Eredményes pályázat esetén az érintett önkormányzatok határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést kötnek, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
-A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
-A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rend. alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
-Feladatellátás helye: 9937 Pankasz Fő u. 64.
-A fogászati rendelőben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a közös használatú helyiségekre eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket.
-Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
-A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Horváth Csabáné polgármester nyújt a 06303989074 telefonszámon.

Email:: pankasz@pwnet.hu

 

Pályázati kiírás közzétételének helye:

  • Pankasz község honlapja
  • Pankasz hirdetőtáblája
  • Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja

 

Written by admin.pankasz